VZW Domos

Vzw Domos is een samenwerkingsverband van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, vzw Ithaka , Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Deinze-Eeklo en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Eclips.

Doelgroep

Vzw Domos biedt huisvesting en begeleidt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid in hun herstelproces via individuele begeleiding en dagactiviteiten.

Aanbod

De begeleiding is gericht op behoud en/of verder ontwikkelen van ieders mogelijkheden (bv. sociale vaardigheden, administratieve vaardigheden, leef- en woonvaardigheden, stimuleren van zinvolle dagactiviteiten, enz. ) met als centrale doelstelling reïntegratie in de maatschappij.

Bewoners kunnen naar een activiteitencentrum gaan of het dagcentrum van een psychiatrisch ziekenhuis. Anderen volgen een opleiding, werken of doen vrijwilligerswerk.

Beschut Wonen betekent voor sommigen een tussenstap naar zelfstandig wonen, voor anderen is beschut wonen een definitieve woonvorm.

Contact

Bij Sint Jozef 12
9000 Gent

09 / 223.69.72

info@vzw-domos.be

Website : VZW Domos