Een opname aanvragen

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge is 24/24 u en 7/7 dagen telefonisch bereikbaar voor opname-aanvragen.

  • In Campus Gent op nummer 09 / 225.82.96

  • In Campus Sleidinge op nummer 09 / 358.04.11

De eerste contactpersoon bij telefonische aanvragen is een verpleegkundige. 
Deze verkent de zorgvraag en voorziet zonodig in een eerste opvang aan de telefoon.
In Campus Gent worden, indien gewenst, verwijzende artsen doorverbonden met een psychiater.

Afhankelijk van de vraag wordt bij dit eerste contact de opname al gepland of wordt een intakegesprek voorgesteld.

Bij dringende aanvragen of aanvragen voor gedwongen opname kan een opname onmiddellijk gerealiseerd worden.