Linken

Partnerorganisaties

Samenwerking in de regio

Organisaties voor patiënten, familie en kinderen

  • Uilenspiegel is een patiëntenvereniging voor gebruikers van de Geestelijke Gezondheidszorg.
  • Similes is een vlaamse vereniging voor naasten van mensen met een psychiatrische aandoening.
  • Ups & Downs vzw streeft ernaar zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met de manisch-depressieve stoornis (of bipolaire stoornis) of chronische unipolaire depressie.
  • KOPP-Vlaanderen voor Kinderen en jongeren van Ouders met Psychiatrische Problemen.
  • De Belgische liga van de Depressie richt zich zowel tot patiënten met depressieve aandoeningen, familie en vrienden, als tot professionelen.
  • Ypsylon is een nederlandse vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of psychoseactief, actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting. 
  • Eufami is een europese internetgemeenschap voor mensen met psychische problemen en  familie.
  • Fit in je hoofd is de campagne van de Vlaamse overheid rond geestelijke gezondheid rond de  tien stappen om je goed in je vel te voelen.

Informatie rond psychiatrie