Wie is wie

Directie

Algemeen directeur : Roel De Cuyper

Hoofdgeneesheer : Dr. Griet Langsweirdt

Directeur patiëntenzorg : Rik Rigolle

Personeelsdirecteur : Jo Van Nieuwenhuyse

Administratief-facilitair directeur : Ilse Machtelinckx

Middenkader

Kwaliteitscoördinator : Anneleen Schollaert

Diensthoofden zorg : Jan VanhoutteFilip Meersschaut en Dries Himpens

Directiesecretariaat

Directiesecretaresse : Sara Wuyts

Patiëntenadministratie en -facturatie

Contactadres : klik hier

Apotheek

Apotheker : Kathleen Van de Velde

Aankoopdienst

Verantwoordelijke aankoop : Roland Staelens