Unit voor Algemene Rehabilitatie

Doelgroep 

 • Psychiatrische patiënten die door een langdurig ziekteverloop en een beperkte draagkracht eerder in een langzaam tempo te resocialiseren of te heroriënteren zijn.

Aanbod

 • 21 plaatsen voor residentiële opname, open setting. 
 • In de verschillende verbale en non-verbale therapieën wordt veel aandacht besteed aan het dagelijkse leven in al zijn facetten.
 • Het uiteindelijke doel is dat deze mensen terug een plek krijgen in de maatschappij (herstel) waarbij wordt toegeleid naar woonvormen die de nodige omkadering bieden.
 • Er wordt gewerkt in verschillende fasen (opname-behandeling-ontslag-nabehandeling/nazorg) 

Werkingsmodel 

 • Binnen een institutionele setting wordt gewerkt aan een kwalitatief beter leven met of voorbij de beperking. Om van daaruit tot reactivering en oriëntering van de patiënt te komen.
 • Op deze wijze wordt voorzien in zorg op maat voor de cliënt/patiënt, in overeenstemming met zijn zorgvraag en mogelijkheden en in overleg met externe partners. 

Referentiekader 

 • Institutionele psychotherapie, psychoanalyse en rehabilitatiedenken. 

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact 

 • Afdelingshoofd :  Jochen Claus
 • Psychiater : Dr. Griet Langsweirdt
 • Psychiater : Dr. Eva Buytaert
 • Maatschappelijk werker : Valerie Van Daele