Unit voor Actieve Resocialisatie

Doelgroep

 • Patiënten die een behandeltraject in het ziekenhuis of elders hebben afgelegd en die klaar zijn voor resocialisatie.

Aanbod

 • 23 plaatsen voor residentiële opname, open setting. 
 • In de verschillende verbale en non-verbale therapieën wordt het accent gelegd op een activering via betekenisvolle activiteiten gericht op re-integratie: het uiteindelijke doel is dat mensen terug een plaats krijgen in de maatschappij (herstel).

Werkingsmodel

 • Voor personen met vooral praktische en sociale vragen wordt samen met een begeleider gezocht naar oplossingen om deze hindernissen te overwinnen. 
 • Er is een intensieve samenwerking met externe partners.
 • Op deze wijze wordt voorzien in een zorg op maat van de cliënt/patiënt, in overeenstemming met zijn zorgvraag en mogelijkheden.

Referentiekader

 • De werking van de afdeling rehabilitatie is gebaseerd op het model van het systematisch rehabiliterend handelen en het rehabilitatiemodel van D. Petry. 

Locatie

 • Campus Sleidinge

Contact

 • Afdelingshoofd :  Jochen Claus
 • Psychiater : Dr. Griet Langsweirdt
 • Psychiater : Dr. Eva Buytaert
 • Maatschappelijk werker : Evy Francois